Methoden

Door meer dan 30 jaar ervaring en  breed geschoold psycholoog maak ik gebruik van verschillende methoden, zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness gerelateerde therapie en lichaamsgerichte therapie. In het behandelplan combineer ik verschillende methoden.

De vraagstelling is niet eendimensionaal, maar een optelling: wie we zijn, onze relaties, wat we meegemaakt hebben, onze verwachtingen, onze persoonlijkheid, hoe we met tegenslagen omgaan  enzovoort. Al deze elementen hebben invloed op elkaar en dus ook op ons denken en voelen.  De behandeling vraagt afstemming.

Hieronder vind je informatie over de verschillende methoden die ik toepas in mijn praktijk.

LVVP-visitatielogo
methode