Cognitieve GedragsTherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een therapie die ervan uit gaat dat je bepaalde gedragingen doet vanuit gedachten die niet, of deels niet, reëel zijn. De therapie richt zich primair op het veranderen van de gedachte die het gedrag veroorzaakt

LVVP-visitatielogo