Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Praten over een ingrijpende gebeurtenis is vaak moeilijk. Dit komt omdat met de herinneringen een heleboel verdrietige en negatieve emoties bovenkomen. EMDR helpt je om de emoties los te koppelen van de oorspronkelijke gebeurtenis. Hierdoor kun je steeds makkelijker terugdenken aan de gebeurtenis. Kun je erover praten zonder van slag te raken en ontstaat de ruimte om die gebeurtenis een plaats te geven in je leven.

LVVP-visitatielogo