The Work Byron Katie (WBK)

The Work is een eenvoudige methode die je helpt grip te krijgen op het leed dat je eigen gedachten veroorzaken. Katie ontwikkelde de methode na een lange periode van depressiviteit, waarin zij veel dacht over wat er allemaal anders en beter zou moeten. Tot zij erachter kwam dat de oorzaak van haar depressie niet de wereld om haar heen was, maar haar gedachten erover. De methode biedt praktische handvatten om je gedachten te onderzoeken en de realiteit te accepteren.

LVVP-visitatielogo