Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Uitgangspunt voor deze therapie is dat de manier waarop je gebeurtenissen interpreteert bepaalt hoe je je erover voelt. De nadruk binnen deze therapie ligt op de ‘bril’ waarmee je naar gebeurtenissen kijkt.

LVVP-visitatielogo