Wie ben ik en mijn werkwijze

Ik ben Frank Feijen (1956). Ik werk vanaf 1993 als psycholoog. Tijdens mijn werk heb ik me verdiept in verschillende stromingen en methoden.  Mijn werkwijze en mensvisie wordt sterk beïnvloed door de  boeddhistische psychologie. Het niet oordelen, met mildheid naar jezelf kijken en acceptatie zijn onderdelen die mij zeer aanspreken en die ik probeer uit te dragen in de contacten met cliënten.

Uitgangspunt in mijn werkwijze is dat ieder mens uniek is. Vanuit een basis gevormd door ervaringen.  Je hoeft niet te veranderen om er te mogen zijn. Wat mogelijk wel aandacht vraagt is hoe je dingen aanpakt en hoe je over je zelf denkt. Problemen, moeilijkheden en uit balans zijn horen bij het leven. Soms kan dat zo groot zijn dat je vastloopt en ondersteuning nodig hebt.

Samen zoeken we dan naar een oorzaak. In dit proces wordt gebruik gemaakt van verschillende diagnostische instrumenten, waaronder psychologische testen.

Als duidelijk is waar en wat er vastloopt, ga je werken aan het vergroten van je aanwezige veerkracht om je leven weer op te pakken. Vaak helpt het om ideeën, gedrag en gevoelens toe te staan en/of te accepteren. Soms is het echter ook nodig om terug te kijken.

Ik vraag van mensen inzet om te werken aan hun eigen proces. Ik maak samen met je een behandelplan op maat. Voordat we verder gaan met de behandeling weet je wat je kan verwachten van de behandeling.

Door een brede scholing zowel persoonlijk als vakinhoudelijk kan ik veel verschillende behandeltechnieken toepassen. Meer hierover vind je onder methoden.

Aanpak gesprekken

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en bespreken we de klachten en de hulpvraag. Ik maak gebruik van een biografische vragenlijst en psychologische testen om de klachten en hulpvraag nog duidelijker in beeld te krijgen. In het volgende gesprek nemen we de huidige testresultaten door en neem ik eventuele vervolgdiagnostiek af. Afhankelijk daarvan bepalen we samen het behandelplan: wat zijn de doelen, welke therapieën en technieken worden er gebruikt, hoeveel bijeenkomsten met welke frequentie en wat geschikte evaluatiemomenten zijn.

De behandelingen in mijn praktijk zijn over het algemeen kortdurend, tussen de 1 en 12 consulten.  Onder downloads vindt je mijn verdere voorwaarden.

Zorgvraagtypering

In de Geestelijke Gezondheidszorg wordt er door de huisarts verwezen en door de behandelaar behandeld op basis van een diagnose vanuit de DSM. Echter geeft dit geen voorspellende waarde voor de duur van een behandeling. Het systeem om de client en de klachten en problemen die daarbij kunnen horen zeggen meer over de zorgvraagbehoefte van een client.

In het zorgprestatiemodel zal er gewerkt worden met zorgvraagtypering. Hiervoor wordt een HoNOS+ vragenlijst ingevuld door de behandelaar. Hierin staan de klachten en problemen van een client centraal. Op basis van deze lijst bepaalt de behandelaar het zorgvraagtype. Er zijn 3 verschillende clusters bestaande uit 21 verschillende zorgvraagtypen (Basis GGZ werkt vooral met cluster X, zorgvraagtype 1-4). De zorgvraagtypering geeft informatie over de te verwachte behandelinzet en moet vanaf 2022 op de factuur worden vermeld. Indien je hier bezwaar tegen hebt, geef dit dan tijdens de intake aan, dan ondertekenen we een privacyverklaring.

Tijdens de behandeling zal bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ worden afgenomen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met de client.

Samenwerkingen

Ik vind het prettig en kwaliteit verhogend om met collegae psychologen en of andere disciplines zoals huisartsen, psychiater, haptotherapeuten, voedingsdeskundigen, acupuncturist, osteopaat en fysiotherapeuten samen te werken. Een aantal van hen is net als ik aangesloten bij PSYRAAD, een samenwerkingsverband van hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Samen met Joop Fiedler (fysiotherapeut, acupuncturist) werk ik nauw samen rondom cliënten met burn-out klachten. Ook hebben we samen een training ontwikkeld die gegeven wordt voor mensen met stress en spanningsklachten.

Ik werk al jaren samen met Margriet Willems (praktijk voor  haptotherapie). De samenwerking bestaat vooral dat we gezamenlijk cliënten behandelen, waarin de invalshoek van haar werkwijze als ondersteunend en of verdiepend wordt ervaren.

LVVP-visitatielogo