Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

Het uitgangspunt van de Acceptance and Commitment Therapie is dat je een scheiding aanbrengt tussen dingen die je kunt beïnvloeden en zaken die je niet of nauwelijks kunt beïnvloeden. Het doel is dat je je aandacht richt op de beïnvloedbare zaken, zoals gedrag, en prioriteit geeft aan zaken die echt waardevol voor je zijn. Dingen die je niet of moeilijk kunt beïnvloeden en zaken die minder belangrijk voor je zijn, probeer je te accepteren. De therapie leert je om gedachten en gedrag van elkaar te scheiden en helpt je om dingen te accepteren zoals ze zijn. Belangrijk onderdeel van de therapie is dat je afleert om jezelf te identificeren met de problemen: je hebt een probleem, je bent niet het probleem.

LVVP-visitatielogo