Tarieven en vergoedingen

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Geestelijke Gezondheidszorg over het zorgprestatiemodel genoemd. Er worden vanaf 1 januari 2022 losse consulten gedeclareerd. De regels op de factuur komen overeen met de consulten die cliënten hebben gehad.

Welke prestaties staan er op de factuur?

Consult diagnostiek (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
Consult voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en vervolgdiagnostiek tijdens de tweede afspraak of later in het traject.

De eerste afspraak (de intake) en tweede afspraak (vervolgdiagnostiek) zijn een consult diagnostiekconsult van 60 minuten.

Consult behandeling (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
De volgende consulten zijn behandelconsulten, hieronder kan ook e-health vallen.

Intercollegiaal overleg
Wanneer het voor de kwaliteit van de behandeling noodzakelijk is om met een externe collega te overleggen.

Reistijd
In het geval de behandeling niet op de praktijk kan plaatsvinden maar bij de client thuis.

Bij al deze prestaties geldt dat het tarief afhankelijk is van de duur.

  • CO0042 Diagnostiek 5 minuten €35,56
  • CO0107 Behandeling 5 minuten €27,91
  • CO0172 Diagnostiek 15 minuten €61,31
  • CO0237 Behandeling 15 minuten €49,89
  • CO0302 Diagnostiek 30 minuten €101,78
  • CO0367 Behandeling 30 minuten €85,16
  • CO0432 Diagnostiek 45 minuten €142,31
  • CO0497 Behandeling 45 minuten €120,99
  • CO0562 Diagnostiek 60 minuten €163,37
  • CO0627 Behandeling 60 minuten €143,71
  • CO0692 Diagnostiek 75 minuten €199,03
  • CO0757 Behandeling 75 minuten €176,88
  • CO0822 Diagnostiek 90 minuten €244,07
  • CO0887 Behandeling 90 minuten €216,11
  • CO0952 Diagnostiek 120 minuten €351,55
  • CO1017 Behandeling 120 minuten €317,73
  • OV0007 Intercollegiaal overleg >5 min €22,18
  • OV0008 Intercollegiaal overleg >25 min €67,62
  • TC0009 Reistijd <25 min €30,75
  • TC0010 Reistijd >25 min €79,30* Let op, bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen per kalenderjaar eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 bij u in rekening brengen.

 

Niet verzekerde zorg

Een behandeling die niet onder de verzekerde zorg valt, heet een Niet-basispakketzorg en kost maximaal € 117,33 per sessie  van 45 minuten (NZa tarief). Dit is het geval bij behandelingen waarbij er geen sprake is van een DSM V-diagnose (zoals aan aanpassing- en relatieproblemen).

No Show

Wanneer een cliënt een gemaakte afspraak niet na kan komen, dan dient er op tijd te worden afgebeld. Dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren. Als er te laat afgebeld wordt, of helemaal niet, dan ontvangt de cliënt de rekening zelf. Het tarief voor een no show afspraak is € 95,00 per gemiste afspraak. Afmelden kan alleen telefonisch of via de voicemail van de Psychologenpraktijk Rosmalen.

Contractloos werken 

Ik werk contractloos, dat betekent dat de praktijk met geen enkele verzekeraar een contract is aan gegaan. De reden dat de praktijk geen contract met deze zorgverzekeraars is aangegaan, is dat de zorgverzekeraars zich te veel met de inhoud van de behandeling bezighouden. Zij stellen steeds meer eisen aan de praktijkvoering die de kwaliteit van de behandeling niet verbetert. Vanuit de beroepsgroepen LVVP en het NIP worden al de juiste kwaliteitseisen gesteld.

Dat betekent dan aan het einde van een consult, de client het consult zelf afrekent en dat de  rekening naar de cliënt gestuurd wordt. Deze nota kan de cliënt zelf indienen declareren bij haar/zijn zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden wordt een gedeelte van de factuur door de zorgverzekeraar vergoed. Let op, van deze vergoeding zal de verzekeraar dus eerst het eigen risico aanspreken!

Er bestaan verschillende polissen bij zorgverzekeraars, namelijk een restitutiepolis en een naturapols. Bij een restitutiepolis kan je je behandelaar zelf kiezen en vergoeden ze in tegenstelling tot een naturapolis de factuur tegen het vastgestelde NZa tarief. Let op, want afgelopen jaar bleken niet alle restitutiepolissen zuivere restitutiepolissen. De vergoedingen kwamen soms neer op een door de zorgverzekeraar gesteld marktconform tarief. Als het goed is, worden deze nu combinatiepolissen genoemd. Bij een combinatiepolis betaal je nog steeds een deel van het consult zelf. Kijk dus goed naar de polisvoorwaarden en informeer bij je verzekering wat zij vergoeden van het NZa tarief bij een contractvrije psycholoog.