Tarieven en vergoedingen

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is de Geestelijke Gezondheidszorg over gegaan naar het zorgprestatiemodel. Er worden  losse consulten gedeclareerd. De regels op de factuur komen overeen met de consulten die cliënten hebben gehad.

Welke prestaties staan er op de factuur?

Consult diagnostiek
Consult voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en vervolgdiagnostiek tijdens de tweede afspraak of later in het traject. De eerste afspraak (de intake) en tweede afspraak (vervolgdiagnostiek) zijn een consult diagnostiekconsult van 60 minuten.

Consult behandeling 
De volgende consulten zijn behandelconsulten, hieronder kan ook e-health vallen. Een behandelconsult is standaard een consult van 60 minuten, tenzij we dat anders afspreken.

Bij al deze prestaties geldt dat het tarief (2024) afhankelijk is van de duur (5-120 minuten). De volledige lijst met prestaties kan je hier terugvinden.

Consult Diagnostiek 60 minuten €183,44 (code voor verzekeraar CO0562)
Consult Behandeling 60 minuten €161,46 (code voor verzekeraar CO0627)

 

Niet verzekerde zorg

Een behandeling die niet onder de verzekerde zorg valt, heet een Niet-basispakketzorg en kost maximaal € 131,82 per sessie  van 45 minuten (NZa tarief). Dit is het geval bij behandelingen waarbij er geen sprake is van een DSM V-diagnose (zoals aan aanpassing- en relatieproblemen).

No Show

Wanneer een cliënt een gemaakte afspraak niet na kan komen, dan dient er op tijd te worden afgebeld. Dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren. Als er te laat afgebeld wordt, of helemaal niet, dan ontvangt de cliënt de rekening zelf. Het tarief voor een no show afspraak is € 95,00 per gemiste afspraak. Afmelden kan alleen telefonisch of via de voicemail van de Psychologenpraktijk Rosmalen.

Contractloos werken 

Ik werk contractloos, dat betekent dat de praktijk met geen enkele verzekeraar een contract is aan gegaan. De reden dat de praktijk geen contract met deze zorgverzekeraars is aangegaan, is dat de zorgverzekeraars zich te veel met de inhoud van de behandeling bezighouden. Zij stellen steeds meer eisen aan de praktijkvoering die de kwaliteit van de behandeling niet verbetert. Vanuit de beroepsgroep (het NIP) worden al de juiste kwaliteitseisen gesteld.

Dat betekent dan aan het einde van een consult, de client het consult zelf afrekent en dat de  rekening naar de cliënt gestuurd wordt. Deze nota kan de cliënt zelf indienen declareren bij haar/zijn zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden wordt een gedeelte van de factuur door de zorgverzekeraar vergoed. Let op, van deze vergoeding zal de verzekeraar dus eerst het eigen risico aanspreken!

Er bestaan verschillende polissen bij zorgverzekeraars, namelijk een restitutiepolis en een naturapolis. Bij een restitutiepolis kan je je behandelaar zelf kiezen en vergoeden ze in tegenstelling tot een naturapolis de factuur tegen het vastgestelde NZa tarief.

Let op, want afgelopen jaar bleken niet alle restitutiepolissen, zuivere restitutiepolissen te zijn. De vergoedingen kwamen soms neer op een door de zorgverzekeraar gesteld "marktconform tarief". Als het goed is, worden deze nu combinatiepolissen genoemd. Bij een combinatiepolis betaal je nog steeds een deel van het consult zelf. Kijk dus goed naar de polisvoorwaarden en informeer bij je verzekering wat zij vergoeden van het NZa tarief bij een contractvrije psycholoog. En lees hier meer over de wijzigingen van de restitutiepolis door sommige verzekeraars.