Klachten

Als iets niet naar tevredenheid is verlopen, vind ik het belangrijk dat wij hierover met elkaar praten. Mocht het ons echt niet lukken om er samen uit te komen, dan kunt u de klachten over de praktijk bespreken met een klachtenfunctionaris van Klacht&Company om het gesprek te begeleiden. Het NIP kan u in contact brengen met een van de klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht.