Klachten

Als iets niet naar tevredenheid is verlopen, vind ik het belangrijk dat wij hierover met elkaar praten. Mocht het ons echt niet lukken om er samen uit te komen, dan kunt u de klachten over de praktijk bespreken met een LVVP klachtenfunctionaris om het gesprek te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een van de klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht.

Als bemiddelen geen oplossing biedt dan ben ik aangesloten bij een geschillencommissie voor cliënten van LVVP-leden.