Praktische informatie

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. Mijn Kwaliteitsstatuut kun je hier downloaden.

De LVVP heeft een voor cliënten een prettige folder ontwikkeld over de behandeling bij een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog. Het is belangrijk te weten wat je kan verwachten: hoe bijvoorbeeld de vergoeding bij de vrijgevestigden is geregeld en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Deze brochure informeert je daarover, zie Clientenfolder LVVP.

De Algemene voorwaarden, zoals deze voor Psychologenpraktijk Rosmalen gelden.

Het Privacystatement, zoals deze geldt voor Psychologenpraktijk Rosmalen. Een aanvulling op dit document, waarin in duidelijke taal staat wat er gebeurd met je persoonsgegevens is dit dit document.

Als iets niet naar tevredenheid is verlopen, vind ik het belangrijk dat wij hierover met elkaar praten. Mocht het ons echt niet lukken om er samen uit te komen, dan kunt u de klachten over de praktijk bespreken met een klachtenfunctionaris om het gesprek te begeleiden. Zie de procedure hiervoor op de website van Psynip.