TEL 073 521 54 24

Cursus Zelfcompassie

Zelfcompassie

Zelfcompassie gaat over vriendelijk zijn voor jezelf.  Dat klinkt als iets heel normaals. Toch hebben velen van ons daar moeite mee. Onze interne criticus is sterk. Juist op momenten dat we het toch al moeilijk hebben. Een ander die het moeilijk heeft geven we graag steun – maar onszelf geven we hierbij eerder nog meditation_selfcompassioneens op de kop. De prijs hiervan is verlies aan plezier en soms klachten als verbittering, piekeren, angst of somberheid. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Vriendelijkheid en mildheid kun je trainen. Compassietrainingen zijn voor iedereen die kwaliteit aan zijn leven wil toevoegen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulnesstraining hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren. In de training staat het ontwikkelen van een milde, vriendelijke houding jegens henzelf centraal. Van deelnemers wordt verwacht gedurende de training dagelijks een uur per dag vrij te maken voor de oefeningen.

Praktisch

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Maximaal aantal deelnemers is 8 personen. De training start op dinsdag 21 november 2017 van 20.00 tot 22.00 uur in de ruimte van de psychologenpraktijk Rosmalen. Overige data zijn 28 november,  12,19 december 2017,  9, 16, 23, 30 januari 2018. Aanmelden kan telefonisch op 073-5215424. U kunt uzelf ook aanmelden door een e-mail sturen naar info@psychologenpraktijkrosmalen.nl

Kosten

De kosten van deze training zijn €280,- te voldoen vooraf aan de training op rekeningnummer: NL67 RABO 0171.9948.84 t.n.v. psychologenpraktijk Rosmalen, o.v.v. compassie-training.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Deel deze pagina!

Keurmerk