Cursus Zelfcompassie

Zelfcompassie

Zelfcompassie gaat over vriendelijk zijn voor jezelf.  Dat klinkt als iets heel normaals. Toch hebben velen van ons daar moeite mee. Onze interne criticus is sterk. Juist op momenten dat we het toch al moeilijk hebben. Een ander die het moeilijk heeft geven we graag steun – maar onszelf geven we hierbij eerder nog eens op de kop. De prijs hiervan is verlies aan plezier en soms klachten als verbittering, piekeren, angst of somberheid. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Vriendelijkheid en mildheid kun je trainen. Compassietrainingen zijn voor iedereen die kwaliteit aan zijn leven wil toevoegen.

meditation_selfcompassion

Voor wie?

De training is bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulnesstraining hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren. In de training staat het ontwikkelen van een milde, vriendelijke houding jegens henzelf centraal. Van deelnemers wordt verwacht gedurende de training dagelijks een uur per dag vrij te maken voor de oefeningen.

Praktisch

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Maximaal aantal deelnemers is 8 personen. De training start op dinsdag 12 maart 2019 van 20.00 tot 22.00 uur in de ruimte van de psychologenpraktijk Rosmalen. De overige data zijn dinsdag  19 maart, woensdag 27 maart,  dinsdag 9, 16, 23 april  en dinsdag 7, 14 mei  2019.

Kosten

De kosten van deze training zijn €290,- te voldoen vooraf aan de training op rekeningnummer: NL67 RABO 0171.9948.84 t.n.v. psychologenpraktijk Rosmalen, o.v.v. compassie-training.

Foldercompassie training maart 2019