Wachttijd

Ik heb op dit moment geen specifieke wachtlijst voor mensen die bij een bepaalde zorgverzekeraar zijn aangesloten.

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, stel ik voor dat u hierover met uw huisarts contact opneemt. Met een aantal samenwerkende huisartsen heb ik een afspraak dat wanneer zij vinden dat u snel gezien moet worden, zij hierover contact met mij opnemen. Ook kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).