TEL 073 521 54 24

Partner RelatieTherapie (PRT)

Partner relatietherapie is een relatietherapie waaraan beide partners deelnemen. Uitgangspunt is dat het relatieprobleem is ontstaan, of gehandhaafd blijft, door de wisselwerking tussen de partners. De therapie is erop gericht om beide partners bewust te maken van hun gedragingen ten opzichte van elkaar en inzicht te bieden in hun visies op het probleem. Het doel is een verandering in het gedrag te creëren waardoor de ruimte ontstaat voor het oplossen van het probleem. Meer informatie >>

Keurmerk